• پورتال کانون کارآفرینان ملی
  • فارسی
  • انگلیسی

اخبار

بیانیه رئیس هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

نتایج اولین دوره انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

نتایج اولین دوره انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

انتخابات کمیسیون های تخصصی کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

بازدید از دبیرخانه کانون استان البرز، گروه اقتصادی طاها و مرکز رشد

بازدید از دبیرخانه کانون کارآفرینان برتر رسمی استان البرز، گروه اقتصادی طاها و مرکز رشد

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

دهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

دهمین جلسه هیئت مدیره کانون ملی کارآفرینان برتر رسمی کشور

جلسه با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان آذربایجان شرقی

جلسه با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان آذربایجان شرقی

دیدار با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

دیدار با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان گلستان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون کارآفرینان برتر رسمی استان گلستان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون استان گیلان

جلسه مشترک با هیئت مدیره کانون استان گیلان

گزارش جلسات هیئت مدیره

مهمترین فعالیت های کانون استان